Hoge bloeddruk

Synoniem: Hypertensie
Terug naar geneesmiddelen

Triamtereen

triamtereen

Triamtereen wordt in combinatie met andere plasmiddelen gebruikt bij hoge bloeddruk.

Verschijnselen
Mensen met een hoge bloeddruk voelen hier in het algemeen niets van. Hoge bloeddruk is ook geen ziekte, maar geeft meer kans op hart- en vaatziekten.

Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) en ernstige hartziekten, zoals hartkramp en hartfalen.

Werking
Bij hoge bloeddruk schrijven artsen in eerste instantie meestal een plasmiddel van het thiazide-type voor. Mensen die met een plasmiddel hun bloeddruk hebben verlaagd, blijken minder vaak te overlijden aan een beroerte of aan een hartziekte.

Als bijwerking van de meeste plasmiddelen kan een kaliumtekort in het bloed ontstaan. Dit kan een nadeel zijn voor mensen die digoxine gebruiken, hartritmestoornissen hebben of een andere hartaandoening hebben. Als er een kaliumtekort ontstaat, schrijft de arts naast het plasmiddel ook een kaliumsparend plasmiddel, zoals triamtereen, voor.

Effect
Zelf merkt u niet veel van de kaliumsparende werking van dit medicijn. Hartkloppingen door kaliumtekort zullen binnen enkele dagen tot weken verdwijnen. Maar meestal weet u pas of het werkt na bloedonderzoek. Toch is het belangrijk dit medicijn elke dag in te nemen. Alleen dan kunt u een kaliumtekort voorkomen.

Triamtereen
De werkzame stof in Triamtereen is triamtereen.

Triamtereen is een kaliumsparend plasmiddel. Het wordt gebruikt in combinatie met andere plasmiddelen, zoals thiazide-plasmiddelen en lis-plasmiddelen, om een tekort aan kalium te voorkomen dat door deze plasmiddelen kan ontstaan.

Artsen schrijven triamtereen samen met een van deze andere plasmiddelen voor bij hoge bloeddruk, hartfalen en oedeem.

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zeer zelden

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree. Meestal helpt het als u het medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
 • Hoofdpijn, duizeligheid vermoeidheid, spierspasmen en een droge mond. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u na enkele weken nog steeds last hiervan heeft, raadpleeg dan uw arts.
 • Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen. Dit middel vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander medcijn geschikter voor u.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. In zeldzame gevallen ontstaat er benauwdheid, flauwvallen of een ernstige huidafwijking. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor triamtereen. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Te veel aan kalium, een bepaalde stof in het bloed. Dat komt door een te sterke werking van dit medicijn. U merkt dit meestal zelf niet op. Een enkele keer kunt u hierdoor last krijgen van lusteloosheid en hartritmestoornissen. Een te hoog kaliumgehalte kan met name ontstaan als uw nieren minder goed werken of als u diabetes mellitus (suikerziekte) heeft, die niet goed onder controle is met dieet of medicijnen. Uw arts zal het kaliumgehalte regelmatig controleren.
 • Een verminderde nierwerking na gebruik gedurende meerdere maanden. Meestal merkt u dit niet zelf op, maar via bloedonderzoek kan dit worden opgemerkt. Uw arts zal de nierwerking regelmatig controleren.
 • Nierstenen. Raadpleeg uw arts bij hevige pijn in de zij, rug of buik (nierkoliek).
 • Bloedafwijkingen. Bij het ontstaan van onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel moet u direct een arts waarschuwen.
 • Als u een verminderde leverwerking heeft: triamtereen wordt via de lever uit het lichaam verwijderd. Daardoor kan de hoeveelheid triamtereen in uw lichaam te hoog worden. Uw arts zal, indien nodig, de dosering aanpassen
 • Jicht. Dit merkt u meestal aan een pijnlijk gezwollen en rode grote teen. Mensen die al vaker last van jicht hebben, moeten hier extra alert op zijn. Neem contact op met uw arts als uw jicht toeneemt.
 • De urine kan lichtblauw verkleuren, dit is verder onschuldig.
 • Dit medicijn kan de huid gevoeliger maken voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk, roodheid of andere verkleuring van de huid of ernstige verbranding door de zon geven. Begint u net met dit medicijn? Blijf dan uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur, draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril, smeer een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor en ga niet onder de zonnebank. Als u een ernstige reactie op de zon krijgt, stop dan het gebruik en neem contact op met uw arts.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U kunt het medicijn het best 's ochtends bij het ontbijt innemen. Als u het medicijn twee keer per dag moet gebruiken: 's ochtends bij het ontbijt en 's avonds bij het eten. U heeft dan de minste kans op maagdarmklachten.

Hoe lang?

 • Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u triamtereen krijgt in combinatie met een ander plasmiddel, moet u meestal beide middelen blijven slikken. Als deze combinatie goed bij u werkt, moet u deze medicijnen waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.
 • Oedeem. Hoe lang u dit middel moet gebruiken, hangt af van de oorzaak van het oedeem. Als u triamtereen krijgt in combinatie met een ander plasmiddel, moet u meestal beide middelen blijven slikken.
 • Hartfalen. Als u een verminderde hartwerking (hartfalen) heeft, moet u het waarschijnlijk langdurig gebruiken.

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Als u dit medicijn één keer per dag gebruikt: ontdekt u het dezelfde dag, dan kunt u de dosis nog inhalen bij de avondmaaltijd. Merkt u het pas later? Sla de dosis dan over.
 • Als u dit medicijn twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in met wat voedsel. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn een keer per twee dagen gebruikt: duurt het nog meer dan 24 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 24 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

autorijden?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alcohol drinken?
Als u dit medicijn gebruikt voor oedeem: overmatig alcoholgebruik kan klachten als benauwdheid en vocht vasthouden verergeren. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden zijn de volgende.

 • De hart- en vaatmiddelen van de groep ACE-remmers en de groep Angiotensine-II-blokkers. Bij combinatie met triamtereen kan het kaliumgehalte te hoog worden. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken, als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.
 • Kaliumzout. Dit medicijn wordt soms gegeven aan mensen die een extreem lage hoeveelheid kalium in hun bloed hebben. Het zit ook in 'zeezout' of 'dieetzout'. De combinatie van de kaliumspaarder triamtereen met kaliumzout kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog maken. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken, als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.
 • Pijnstillers van het NSAID-type, zoals ibuprofen, naproxen of diclofenac. Deze pijnstillers kunnen het effect van triamtereen verminderen. Gebruik deze pijnstillers daarom alleen als uw arts ze heeft geadviseerd of ze heeft voorgeschreven. Merkt u bij het gebruik van deze pijnstillers samen met triamtereen dat uw enkels of voeten dikker worden of bent u weer sneller kortademig? Neem dan contact op met uw arts.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wil worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Als dit medicijn toch dringend noodzakelijk is tijdens de zwangerschap, zal de arts u en uw baby extra controleren.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk is voor de baby.

Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen. De bloeddruk kan dan wel weer omhoog gaan en het oedeem of de benauwdheid kunnen terugkeren. Stop dus alleen in overleg met uw arts.

Triamtereen is sinds 1962 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Triamtereen en Triamterenum. Het is te verkrijgen in tabletten.

Triamtereen wordt ook gebruikt in combinatie met andere werkzame stoffen, onder de merknamen Dytenzide en Dyta-Urese en als het merkloze Hydrochloorthiazide/triamtereen en Triamtereen/epitizide.

Laatst gewijzigd op: 23 januari 2014 - Disclaimer