Hoge bloeddruk

Synoniem: Hypertensie
Terug naar geneesmiddelen

Regitine

fentolamine

Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten, zoals angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

Heel zelden wordt een hoge bloeddruk veroorzaakt door een gezwel in de bijnier. Dit heet feochromocytoom. Door het gezwel maakt de bijnier veel meer adrenaline aan dan normaal, waardoor de bloeddruk stijgt. Soms is de bloeddruk continue verhoogd, soms treden er aanvallen van zeer hoge bloeddruk op. Zo'n aanval kan worden uitgelokt door druk op de tumor, bijvoorbeeld door een bepaalde houding. Tijdens zo'n aanval zijn er klachten van hartkloppingen, hoofdpijn, bleekheid, zweten, misselijkheid en diarree. Tussen de aanvallen door heeft men geen last.

Aanvallen van zeer hoge bloeddruk komen ook voor bij misbruik van cocaïne of XTC. Of als u plotseling stopt met clonidine, een middel tegen hoge bloeddruk. Als u plotseling stopt, bestaat een risico op een zeer hoge bloeddruk. U moet clonidine daarom in enkele dagen geleidelijk afbouwen.

Behandeling

Feochromocytoom
In negen van de tien gevallen is feochromocytoom goedaardig. Indien de bloeddruk continu is verhoogd, schrijft de arts medicijnen voor om de bloeddruk te verlagen. Indien mogelijk kan daarna het gezwel operatief worden verwijderd.

Artsen dienen een injectie met fentolamine toe bij een aanval van ernstig verhoogde bloeddruk om de periode tot de operatie te overbruggen. Ook tijdens de operatie dient men fentolamine toe, omdat bij de operatie de bloeddruk extra kan stijgen.

Misbruik van cocaïne of XTC of plosteling stoppen met clonidine
Uw arts dient direct een injectie met fentolamine toe.

Werking
Fentolamine verslapt de spieren in de wand van de bloedvaten. Hierdoor verwijden deze bloedvaten. Het bloed kan beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag.

Soms schrijft de arts behalve fentolamine ook een bètablokker voor om zo bepaalde bijwerkingen van fentolamine af te zwakken.

Het middel begint direct te werken en verlaagt de bloeddruk binnen een uur.

De werkzame stof in Regitine is fentolamine.

Fentolamine behoort tot de vaatverwijders. Het verwijdt de bloedvaten waardoor de bloeddruk daalt.

Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk door een gezwel in de bijnier, misbruik van cocaïne of XTC of plotseling stoppen met clonidine en bij een bepaalde huidaandoening.

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Omdat de injectie snel is uitgewerkt, zullen deze bijwerkingen in het algemeen snel verdwijnen. Bij sommige daarvoor gevoelige personen kunnen de bijwerkingen langere tijd aanhouden.

Bij een injectie in een ader verspreidt de werkzame stof zich in het hele lichaam, bij een injectie vlak onder de huid blijft de werkzame stof meer op één plaats. Daarom zijn de bijwerkingen bij een injectie vlak onder de huid minder ernstig en komen minder vaak voor dan bij een injectie in een ader.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms

  • Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of van een stoel. Dit gaat bij de meeste mensen snel over, mensen met hartfalen kunnen hier langer last van houden. Als u zich duizelig blijft voelen, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Als u na enkele dagen nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.
  • Hartkloppingen of een versnelde hartslag. Uw arts schrijft soms een bètablokker tegelijk voor om deze bijwerkingen te verminderen. Als u last blijft houden waarschuw dan uw arts.
Zelden
  • Pijn op de borst bij inspanning. Dit middel verlaagt de bloeddruk en kan hartkloppingen geven. Dit kan bij mensen met hartkramp (angina pectoris) een aanval uitlokken. Overleg hierover met uw arts.
  • Vasthouden van vocht. U merkt dat aan dikke enkels en benen. Uw arts kan een plastablet voorschrijven om dit tegen te gaan.
  • Hoofdpijn, blozen en rood worden van het gezicht, dit komt doordat de bloedvaten verwijden, waardoor uw bloeddruk kan dalen. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree. Deze bijwerking gaat vanzelf weer over.
  • Verstopte neus.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Hoe?

Aanval van ernstig verhoogde bloeddruk
De arts geeft de injectie in een ader, bijvoorbeeld van de arm.

Huidaandoeningen door norepinefrine
De arts geeft de injectie vlak onder de huid op de plaats van de weefselontsteking.

Wanneer?

Aanval van ernstig verhoogde bloeddruk
De arts bepaalt aan de hand van de bloeddrukcontrole wanneer toediening noodzakelijk is.

Huidaandoeningen door norepinefrine
Als er aanwijzingen zijn dat de norepinefrine-injectie huidaandoeningen heeft veroorzaakt, zal de arts fentolamine geven. Dit moet binnen 12 uur na de injectie met norepinefrine gebeuren.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt aan de hand van de resultaten hoe lang u dit middel moet gebruiken.

autorijden?
Het kan voorkomen dat u de eerste uren na de injectie duizelig bent. Daarna is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto als u duizelig blijft.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
U mag alles eten.

Hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen, kunnen de werking en bijwerkingen van dit middel versterken. De arts houdt hiermee rekening bij het bepalen van de dosering.

Zwangerschap
Over het gebruik tijdens de zwangerschap is niet voldoende bekend. Als u zwanger bent of binnenkort wilt worden, overleg dan met uw arts.

Borstvoeding
Het is niet bekend of fentolamine in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Als u dit middel toegediend hebt gekregen en u wilt borstvoeding geven, raadpleeg dan uw arts.

Fentolamine is sinds 1950 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als Regitine in injecties.

Fentolamine is ook op de markt in combinatie met papaverine onder de naam Androskat, zie de tekst fentolamine met papaverine.

Laatst gewijzigd op: 23 april 2012 - Disclaimer