Hoge bloeddruk

Synoniem: Hypertensie
Terug naar geneesmiddelen

Rasilez

aliskiren

Verschijnselen
Mensen met een hoge bloeddruk voelen hier in het algemeen niets van. Hoge bloeddruk is ook geen ziekte, maar geeft meer kans op hart- en vaatziekten.

Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten verhogen de kans op een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) en ernstige hartziekten, zoals hartkramp en hartfalen.

Werking
Renine is een lichaamseigen stof die een rol speelt bij de spanning van de spiertjes rond de bloedvaten. Door renine te remmen vermindert de spanning in deze spiertjes. Hierdoor worden de bloedvaten ontspannen en wijder. Het bloed kan daardoor beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag.

Door renine-remmers scheiden de nieren ook meer zout (natrium) uit met de urine. Dit helpt ook de bloeddruk omlaag te brengen. Door de lagere bloeddruk is er minder kans op een hart- en vaatziekte, zoals een beroerte.

Behandeling
Bij de behandeling van een hoge bloeddruk kunnen artsen verschillende medicijnen voorschrijven. Vaak beginnen ze met een plastablet en/of een bètablokker, soms ook een ACE-remmer of angiotensine-II-blokker. Als deze onvoldoende helpen of als deze niet kunnen worden gebruikt, kan de arts een ander medicijn voorschrijven, zoals aliskiren.

Effect
Na ongeveer twee weken is het volledige effect van dit medicijn bereikt. Zelf merkt u hier niet veel van. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk aliskiren elke dag in te nemen. Alleen dan kan dit medicijn u optimaal beschermen tegen hart- en vaatziekten.

De werkzame stof in Rasilez is aliskiren.

Aliskiren behoort tot de renine-remmers. Het verlaagt de bloeddruk.

Artsen schrijven het voor bij een hoge bloeddruk.

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • Duizeligheid. Het kan zijn dat u dit vooral merkt bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk. Dit is binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem dit middel de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed, zodat u bij duizeligheid kunt gaan liggen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.
 • Diarree. Heeft u hier veel last van, neem dan contact op met uw arts.
 • Gewrichtspijn.
 • Teveel aan kalium, een bepaalde stof in het bloed. U merkt dit meestal zelf niet. Een enkele keer kunt u hierdoor last krijgen van lusteloosheid en hartritmestoornissen. Een te hoog kaliumgehalte kan met name ontstaan als uw nieren minder goed werken of als u diabetes mellitus (suikerziekte) heeft, die niet goed onder controle is met dieet of medicijnen. Uw arts zal het kaliumgehalte regelmatig controleren.

Zeer zelden

 • Huiduitslag. Raadpleeg in dat geval uw arts. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Neem dan direct contact op met uw arts.
 • Bloedarmoede. Raadpleeg bij extreme vermoeidheid uw arts.
 • Een verminderde nierwerking na gebruik gedurende meerdere maanden. Meestal merkt u dit niet zelf, maar via bloedonderzoek kan dit worden opgemerkt. Uw arts zal de nierfunctie regelmatig controleren.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dan huiduitslag, galbulten of jeuk krijgen. Ook kan dit zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor aliskiren. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag dit medicijn innemen op elk moment van de dag. Kies wel een vast tijdstip, bij voorkeur ’s ochtends bij het ontbijt, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u in het begin veel last heeft van duizeligheid, kunt u het ook ’s avonds voor het naar bed gaan innemen.

Als u de tabletten bij het eten neemt, doe dat dan alleen bij een lichte maaltijd, zoals het ontbijt. Met een vette maaltijd wordt het middel niet goed opgenomen.

Hoe lang?
Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als dit medicijn goed bij u werkt, moet u dit medicijn waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

U gebruikt aliskiren 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten tablet dan over.

autorijden?
De eerste dagen dat u aliskiren gebruikt, kunt u duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Indien u duizelig blijft: neem dan geen deel aan het verkeer.

alcohol drinken?
Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als aliskiren. U kunt daardoor last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
Wanneer u grapefruit(sap) of sinaasappel(sap) eet of drinkt tijdens het gebruik van aliskiren, kan de werking van aliskiren afnemen. Op de volgende manier verkleint u de kans dat de werking van uw medicijn afneemt:

 • als er ten minste 4 uur tijd zit tussen het innemen van uw medicijn en het eten of drinken van grapefruit(sap) of sinaasappel(sap). Drink bijvoorbeeld een glas grapefruitsap bij het ontbijt en neem het medicijn ’s avonds in.
  én
 • als u maximaal 1 glas grapefruitsap of sinaasappelsap per keer drinkt of maximaal 2 grapefruits of sinaasappels per keer eet.

Voor meer informatie kunt u hier de folder downloaden.

Verder mag u alles eten. Neem de tabletten echter alleen in met een lichte maaltijd. Met een vette maaltijd wordt het medicijn niet goed opgenomen.

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Plastabletten. Deze wisselwerking is alleen van belang als u al een plastablet gebruikt en daar nu een renine-remmer bij krijgt. De eerste paar dagen dat u deze combinatie gebruikt kunt u last krijgen van erge duizeligheid, doordat de bloeddruk sterk daalt. Meestal raadt de arts daarom aan om de plastabletten enkele dagen niet in te nemen. Na twee of drie dagen begint u dan met de renine-remmer. U heeft zo minder last van duizeligheid. Als u de renine-remmer vervolgens twee of drie dagen gebruikt kunt u zonder problemen de plastablet weer innemen. Ook kan uw arts u aanraden om de plastablet wel te blijven gebruiken. De arts zal dan aangeven om de eerste dagen met een lage dosis aliskiren te beginnen en die na een paar dagen te verhogen.
 • Andere bloeddrukverlagende medicijnen. De bloeddruk kan te laag worden als u aliskiren samen met andere bloeddrukverlagers gaat gebruiken. Uw arts houdt hier rekening mee en zal in het begin een lagere dosering voorschrijven. Al naar gelang het effect zal de arts de dosis geleidelijk verhogen. Als u diabetes heeft en al een bloeddrukverlagend medicijn van het type 'ACE-remmer' (zoals captopril of fosinopril) of 'angiotensine-II-blokker' (zoals losartan of valsartan) gebruikt, mag u aliskiren niet gebruiken. U heeft dan meer kans op bijwerkingen. Als u toch aliskiren voorgeschreven heeft gekregen, neem dan contact op met uw arts.
 • Kaliumzout en de kaliumsparende plasmiddelen spironolacton en triamtereen. Door combinatie met renineremmers kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog worden. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken, als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten. Kalium zit ook in 'zeezout' of 'dieetzout'. Het eten van veel van deze zouten kan ook de hoeveelheid kalium in het bloed verhogen.
 • De antibiotica co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol) en trimethoprim. De combinatie kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog maken. U merkt dit aan een onregelmatige hartslag, gevoelloosheid of vreemd gevoel in de armen of benen, lusteloosheid, verwardheid en zwakte. Raadpleeg bij een of meer van deze verschijnselen uw arts. U kunt de combinatie veilig gebruiken als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.
 • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit. Aliskiren kan de bijwerkingen van lithium versterken, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van één van deze bijwerkingen. Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.
 • Pijnstillers van het NSAID-type, zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac. Deze pijnstillers kunnen de werking van aliskiren verminderen. Gebruik u een pijnstiller van het NSAID-type langer dan twee weken? Dan zal uw bloeddruk extra gecontroleerd moeten worden.
 • Ciclosporine, een middel tegen afweerreacties. Aliskiren kan door ciclosporine te sterk werken en te veel bijwerkingen geven. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn tegen hoge bloeddruk.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET tijdens de zwangerschap of als u binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend.

Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby.

Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. De bloeddruk kan dan wel weer omhoog gaan. Stop daarom alleen in overleg met uw arts.

Aliskiren is sinds 2007 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Rasilez in tabletten.

Aliskiren wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof onder de merknamen Rasilez HCT en Rasilamlo.

Laatst gewijzigd op: 5 september 2013 - Disclaimer