Hoge bloeddruk

Synoniem: Hypertensie
Terug naar geneesmiddelen

Methyldopa

methyldopa

Als de bloeddruk verhoogd is, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten, zoals angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

Werking
Methyldopa heeft zijn werking in het centrale zenuwstelsel, ofwel de hersenen. De hersenen kunnen signalen naar de bloedvaten sturen om deze te vernauwen. Door te nauwe bloedvaten stijgt de bloeddruk. Methyldopa verhindert de signalen van de hersenen. Hierdoor treedt het vernauwende effect op de vaten niet op.

Bij mensen die hun bloeddruk hebben verlaagd, is de kans om aan een beroerte of aan een hartziekte te overlijden kleiner.

Soms kan uw arts methyldopa voorschrijven als andere middelen de bloeddruk niet voldoende verlagen. Vaak wordt het dan gebruikt in combinatie met andere middelen. Methyldopa wordt echter meestal gebruikt bij hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, omdat bewezen is dat het veilig is voor de baby.

Effect
De werking van dit middel begint na een aantal uur en houdt ongeveer een dag aan. Na een paar dagen is het maximale effect van het middel bereikt. Zelf merkt u niet veel van de bloeddrukverlagende werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk om methyldopa elke dag in te nemen. Alleen dan kan methyldopa de hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

Methyldopa
De werkzame stof in Methyldopa is methyldopa.

Methyldopa is een bloeddrukverlager. Het heeft zijn werking in de hersenen, die de bloeddruk centraal regelen.

Artsen schrijven het voor bij een te hoge bloeddruk, vooral bij hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap.

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms

 • Sufheid en slaperigheid. Dit gaat vanzelf na een paar dagen over als uw lichaam gewend is aan het middel. Als u na enkele weken nog steeds last heeft, raadpleeg dan uw arts.
 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

Zelden

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, winderigheid en een opgezette buik.
 • Stemmingsveranderingen, zoals depressie. Als u dit merkt neem dan contact op met uw arts. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met het middel.

Zeer zelden

 • Hoofdpijn en een licht gevoel in het hoofd.
 • Droge mond. Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
 • Droge of verstopte neus. Neusdruppels met keukenzout (fysiologisch zout neusdruppels) kunnen verlichting tegen een verstopte neus geven.
 • Afwijkingen in het bloed en leverwerking kunnen ontstaan; uw arts zal u hierop controleren. Krijgt u onverklaarbare koorts, keelpijn, blauwe plekken of een gele verkleuring van het oogwit, staak dan het gebruik en waarschuw uw arts. Dit kan duiden op een bloed- of leverafwijking.
 • Borstvorming bij mannen en melkafscheiding bij vrouwen. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.
 • Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen en een moeilijke erectie. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal als u met het middel stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.
 • Pijnlijke of zwarte tong. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. In zeldzame gevallen ontstaat er koorts of een ernstige huidafwijking. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor methyldopa. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.
 • Als u acute porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: dit middel kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u acute porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of andere uitlokkende middelen niet krijgt.
 • Raadpleeg uw arts als u lijdt aan de ziekte van Parkinson. De verschijnselen kunnen door dit middel verergeren.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Verdeel de dosis zo goed mogelijk over de dag, voor een constant effect. Kies vaste inname tijdstippen dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?
Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig.

Gebruikt u het middel voor hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap dan zal uw arts de bloeddruk na de bevalling blijven controleren. Het kan enkele maanden duren voor uw bloeddruk weer normaal is geworden.

Sommige vrouwen blijven een verhoogde bloeddruk houden en hebben dus blijvend medicijnen nodig. Afhankelijk van uw situatie kunt u onder begeleiding van uw arts overstappen op een eerste-keusmiddel bij hoge bloeddruk.

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Als u methyldopa twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u methyldopa drie tot vier keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, slaperigheid, duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd. U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto als de dosering omhoog gaat. Pas nadat u gedurende een paar dagen dezelfde dosering gebruikt heeft, mag u weer autorijden.

Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Let op: een ernstig verhoogde bloeddruk kan een reden zijn dat uw rijbewijs minder lang geldig is. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Pas op met alcohol. Alcohol kan de duizeligheid en slaperigheid in het begin van de behandeling versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn middelen die ijzer bevatten.

IJzerbevattende middelen belemmeren de opname van methyldopa, waardoor de werking afneemt. Gebruikt u ijzerbevattende medicijnen MET gereguleerde afgifte (te herkennen aan ‘MGA’ of ‘retard’)? U mag dit niet samen gebruiken. Overleg met uw arts of een ijzerbevattend medicijn ZONDER gereguleerde afgifte voor u mogelijk is.

Gebruikt u ijzerbevattende medicijnen ZONDER gereguleerde afgifte.
Zorg ervoor dat u methyldopa minstens twee uur vóór het ijzerbevattende middel inneemt. Vraag de apotheek eventueel om een innameschema.

Zwangerschap
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind. Het is juist één van de eerste keuze middelen bij vrouwen met een verhoogde bloeddruk tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
U kunt veilig borstvoeding geven. Methyldopa komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Het wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Nee, u kunt niet in één keer stoppen met het gebruik van dit middel. Na plotseling stoppen krijgen sommige mensen last van onrust, slapeloosheid, trillen en hartkloppingen. Dit komt omdat de bloeddruk weer snel omhoog kan gaan na plotseling stoppen. Stop daarom geleidelijk. Overleg hierover met uw arts.

Methyldopa is sinds 1962 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Methyldopa in tabletten.

Laatst gewijzigd op: 9 januari 2014 - Disclaimer