Hoge bloeddruk

Synoniem: Hypertensie
Terug naar geneesmiddelen

Lonnoten

minoxidil om in te nemen

Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten, zoals angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

Behandeling
Meestal zal uw arts bij een te hoge bloeddruk eerst andere bloeddrukverlagende middelen voorschrijven. Artsen schrijven minoxidil pas voor als andere middelen onvoldoende werken of niet mogen worden gebruikt en als de bloeddruk ernstig is verhoogd.

Werking
Minoxidil verslapt de spieren in de wand van de slagaders. Hierdoor verwijden deze bloedvaten. Het bloed kan beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag.

Minoxidil wordt in het begin van de behandeling altijd in combinatie met een plasmiddel en een bètablokker voorgeschreven, om zo bepaalde bijwerkingen van minoxidil af te zwakken.

Effect
Het middel begint binnen een half uur te werken, na enkele dagen tot een week is het volledige effect van dit middel bereikt.

Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk dit middel elke dag in te nemen. Alleen dan kan dit middel hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

De werkzame stof in Lonnoten is minoxidil.

Minoxidil behoort tot de vaatverwijders. Het verwijdt de bloedvaten van de slagaders, waardoor de bloeddruk daalt.

Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk.

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig

 • Overmatige haargroei en meer lichaamsbeharing. Na stoppen van het gebruik verdwijnt deze overmatige haargroei weer binnen één tot zes maanden.
Soms
 • Vasthouden van vocht. U merkt dat aan dikke enkels en benen en soms aan een toename van uw lichaamsgewicht. Uw arts schrijft meestal een plastablet voor om deze bijwerking te verminderen. Als u last blijft houden waarschuw dan uw arts.
 • Hartkloppingen of een versnelde hartslag. De hartkloppingen en de bloeddrukdaling kunnen bij mensen met hartkramp (angina pectoris) een aanval uitlokken. Uw arts schrijft meestal ook een bètablokker voor om deze bijwerkingen te verminderen. Als u last blijft houden waarschuw dan uw arts. Na één tot twee maanden verdwijnt deze bijwerking vanzelf, zodat de bètablokker na deze periode meestal geleidelijk kan worden gestaakt.
Zelden
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en diarree. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt.
 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het beste even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
 • Pijn in de borstklieren.
 • Ontsteking van het hartzakje met ophoping van vocht rond het hart. De pompfunctie van het hart vermindert hierdoor. U merkt dat aan toenemende benauwdheid en het vasthouden van vocht. Raadpleeg in dat geval uw arts. Mensen met hartfalen of mensen die nierdialyse ondergaan hebben hier meer kans op.
Zeer zelden
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidafwijking ontstaan met blaarvorming of loslating van de huid. Neem dan direct contact op met uw arts. Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor minoxidil. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.
 • Bloedafwijkingen. Als u onverklaarbare koorts, keelpijn of blaasjes in de mond en keel, plotselinge blauwe plekken of extreme vermoeidheid krijgt kan dat duiden op bloedafwijkingen. Waarschuw dan uw arts.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen om de kans op vergeten zo klein mogelijk te houden. Als u last heeft van maagdarmklachten kunt u dit middel het best met wat voedsel innemen.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken, aan de hand van de resultaten.

Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Als u toch een dosis bent vergeten

 • Als u dit middel een keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.

autorijden?
Het kan voorkomen dat u de eerste dagen dat u dit middel gebruikt, duizelig bent. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto als u duizelig bent.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
U mag alles eten.

Hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen, kunnen de duizeligheid door dit middel versterken. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al een bloeddrukverlagend middel gebruikt en u nu voor het eerst minoxidil erbij krijgt.

De bloeddruk kan de eerste keren dat u minoxidil gebruikt te veel dalen, waardoor u erg duizelig kunt worden of zelfs flauw kunt vallen. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt.

Zwangerschap
Gebruik dit middel NIET tijdens de zwangerschap. Het is niet bekend of dit middel veilig is voor de baby. Als u dit middel gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts. Zo mogelijk kunt u tijdelijk overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Nee, als u in één keer stopt kunt u een sterke bloeddrukstijging krijgen. Als u wilt stoppen kan dat door de dosis geleidelijk te verminderen. Stop alleen na overleg met uw arts.

Indien u echter moet stoppen door ernstige bijwerkingen kunt u wel in een keer stoppen, maar overleg dit altijd met uw arts.

Minoxidil is sinds 1980 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Lonnoten in tabletten.

Deze informatie gaat alleen over de tabletten. Minoxidil is ook verkrijgbaar als lotion voor gebruik op de huid. Deze lotion wordt gebruikt bij haaruitval. U kunt hierover informatie vinden bij minoxidil op de huid.

Laatst gewijzigd op: 23 juli 2013 - Disclaimer