Hoge bloeddruk

Synoniem: Hypertensie
Terug naar geneesmiddelen

Hytrin

terazosine

Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten, zoals angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

Meestal zal uw arts bij een te hoge bloeddruk eerst een ander middel, bijvoorbeeld een plasmiddel of een bètablokker, voorschrijven. Terazosine wordt alleen voorgeschreven als andere middelen tegen hoge bloeddruk onvoldoende werken of als u deze niet mag gebruiken.

Werking
Terazosine maakt de bloedvaten wijder. Het bloed kan beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Terazosine kan ook in combinatie met andere bloeddrukverlagende middelen worden gebruikt.

Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk dit middel elke dag in te nemen. Alleen dan kan dit middel hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

Hytrin
De werkzame stof in Hytrin is terasozine.

Terazosine behoort tot de alfablokkers. Het ontspant de spieren van de blaashals en de prostaat. Het verbetert de doorstroming van urine door de plasbuis en vermindert klachten als vaak moeten plassen.

Artsen schrijven het voor bij een vergrote prostaat of bij een hoge bloeddruk.

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of van een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel, binnen enkele dagen tot weken. Mensen met hartfalen kunnen hier meer last van hebben. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem dit middel de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed, zodat u bij duizeligheid kunt gaan liggen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, maagpijn en diarree. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
 • Lichte hoofdpijn en een verstopte neus kunnen voorkomen. Dit komt doordat de bloedvaten iets verwijden, waardoor uw bloeddruk wat kan dalen. Bij de hogere dosering komt dit vaker voor dan bij de lagere. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over als u gewend bent geraakt aan het middel.
 • Zwak gevoel, slaperigheid, huiduitslag, wazig zien, vochtophoping rond de enkels (oedeem), hartkloppingen of benauwdheid. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.
 • Doof of tintelend gevoel in de ledematen of nervositeit. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met het middel.
Zeer zelden
 • Seksuele stoornissen, zoals impotentie, verminderde hoeveelheid zaadvloeistof, langdurige en pijnlijke erectie. Overleg hierover met uw arts. Als de erectie langer dan vier uur duurt moet u uw arts waarschuwen. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.
 • Bij patiënten die een staaroperatie ondergaan, kan het Floppy Iris Syndroom (slappe iris) ontstaan. Hierdoor kunnen tijdens de operatie complicaties aan het oog optreden. Meld het aan uw arts als u een staaroperatie moet ondergaan.
 • Ernstige allergie (met onder andere benauwdheid, zwelling van mond, keel of strottenhoofd, shock). Krijgt u last van benauwdheid, zwelling van mond, tong, keel of strottenhoofd, ernstige huiduitslag of galbulten, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste innametijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. De eerste keren dat u terazosine gebruikt kan het voorkomen dat u er duizelig van wordt. Om dat te voorkomen kunt u het de eerste keren het beste 's avonds voor het slapengaan innemen.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken, aan de hand van de resultaten.

 • Prostaatvergroting: het beste is het zes weken te proberen. Als het na zes weken geen effect heeft, is verder gebruik niet zinvol. Heeft het middel wel effect, dan is het raadzaam na drie tot zes maanden het gebruik te onderbreken om te kijken of u het middel nog nodig heeft. Overleg hierover met uw arts.
 • Hoge bloeddruk: een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Als u toch een dosis bent vergeten en u gebruikt dit middel één keer per dag: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten tablet dan over.

autorijden?
Het kan voorkomen dat u de eerste dagen dat u dit middel gebruikt, duizelig bent. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto als u duizelig bent.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
U mag alles eten.

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen kunnen de duizeligheid door dit middel versterken. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al een bloeddrukverlagend middel gebruikt en u nu voor het eerst terazosine hierbij krijgt. De bloeddruk kan de eerste keren dat u terazosine gebruikt te veel dalen, waardoor u erg duizelig kunt worden of zelfs flauw kunt vallen. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt. Neem de terazosine de eerste keren 's avonds voor het slapengaan in op de rand van uw bed en blijf daarna liggen. U zult dan geen last krijgen van duizeligheid.
 • Erectiemiddelen, zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil. Uw bloeddruk kan tijdelijk extra dalen als u een erectiemiddel neemt. U merkt dit aan duizeligheid. Dit gaat vanzelf weer voorbij. Ga niet plotseling staan als u duizelig bent.
Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Zwangerschap
Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik tijdens de zwangerschap is niet voldoende bekend. Als u zwanger bent of binnenkort wilt worden, overleg dan met uw arts. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of terazosine in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven raadpleeg dan uw arts. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit middel.

Terazosine is sinds 1987 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Hytrin en als het merkloze Terazosine in tabletten.

Laatst gewijzigd op: 2 maart 2012 - Disclaimer