Hoge bloeddruk

Synoniem: Hypertensie
Terug naar geneesmiddelen

Ebrantil

urapidil

Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten, zoals angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

Meestal zal uw arts bij een te hoge bloeddruk eerst een ander middel, bijvoorbeeld een plasmiddel of een bètablokker, voorschrijven. Urapidil wordt alleen voorgeschreven als andere middelen tegen hoge bloeddruk onvoldoende werken of als u deze niet mag gebruiken. Het wordt ook voorgeschreven als de bloeddruk ernstig is verhoogd (hypertensieve crisis).

Werking
Urapidil maakt de bloedvaten wijder. Het bloed kan beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Urapidil kan ook in combinatie met andere middelen gebruikt worden. Bij mensen die hun bloeddruk hebben verlaagd, is de kans om aan een beroerte of aan een hartziekte te overlijden kleiner.

Effect
Urapidil begint direct te werken. Na drie tot zes weken is het volledige effect van dit middel bereikt. Zelf merkt u niet veel van de bloeddrukverlagende werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk urapidil elke dag in te nemen. Alleen dan kan urapidil de hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

Ebrantil
De werkzame stof in Ebrantil is urapidil.

Urapidil behoort tot de groep geneesmiddelen die alfablokkers wordt genoemd. Het heeft een vaatverwijdende werking.

Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk.

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

  • Duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of van een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel, binnen enkele dagen tot weken. Mensen met hartfalen kunnen hier meer last van hebben. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, verstopping (obstipatie) en diarree. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
  • Lichte hoofdpijn en een verstopte neus kunnen voorkomen. Dit komt doordat de bloedvaten iets verwijden, waardoor uw bloeddruk wat kan dalen. Bij de hogere dosering komt dit vaker voor dan bij de lagere. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over als u gewend bent geraakt aan het middel.
  • Vertraagde hartslag, hartkloppingen en een drukkend gevoel op de borst.
  • Zwak gevoel, moeheid, vochtophoping rond de enkels (oedeem) en zwelling van het gezicht. Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.
  • Droge mond. Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

Zeer zelden

  • Huiduitslag en jeuk. Raadpleeg bij ernstige klachten uw arts.
  • Seksuele stoornissen, zoals impotentie, verminderde hoeveelheid zaadvloeistof, langdurige en pijnlijke erectie. Overleg hierover met uw arts. Als de erectie langer dan vier uur duurt moet u uw arts waarschuwen. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.
  • Verminderde aanmaak van bloedplaatjes. Hierdoor heeft u een verhoogde kans op bloedingen. Heeft u onverklaarbare blauwe plekken of vaker dan normaal een bloedneus? Neem dan contact op met uw arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Slik de capsule in zijn geheel door met water, zonder te kauwen. Als u hier moeite mee heeft, kunt u de capsule openen. Neem de korreltjes dan wel in zonder te kauwen. De korrels zijn namelijk zo gemaakt dat ze de werkzame stof langzaam afgeven, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken.

Wanneer?
Het beste kunt u vaste innametijdstippen kiezen, om de kans op vergeten zo klein mogelijk te houden. U kunt dit middel het beste na een maaltijd innemen om maagdarmklachten te voorkomen. Als u het twee keer per dag gebruikt: na het ontbijt en avondeten.

Hoe lang?
Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn en u gebruikt urapidil twee keer per dag: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.

autorijden?
De eerste dagen dat u urapidil gebruikt, kunt u wat duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. De eerste dagen kunt u daarom beter niet autorijden. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid in het begin van de behandeling versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten.

De medicijnen met de belangrijkste wisselwerking zijn andere bloeddrukverlagende medicijnen. Als u net begint met een van de middelen kan de bloeddruk flink dalen. Meestal is dit ook juist de bedoeling van de combinatie. Wel kunt u in het begin van de behandeling wat meer last krijgen van duizeligheid.

Zwangerschap
Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Dit middel komt in de moedermelk terecht en het is niet bekend of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven raadpleeg dan uw arts. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Ja, u kunt met het gebruik van dit middel zonder meer stoppen, zonder na-effecten. Stop echter alleen na overleg met uw arts.

Urapidil is sinds 1980 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Ebrantil in capsules.

Laatst gewijzigd op: 2 maart 2012 - Disclaimer