Hoge bloeddruk

Synoniem: Hypertensie
Terug naar geneesmiddelen

Doxazosine

doxazosine

Als de bloeddruk verhoogd is, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten, zoals angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

Meestal zal uw arts bij een te hoge bloeddruk eerst een ander middel, bijvoorbeeld een plasmiddel of een bètablokker, voorschrijven. Doxazosine wordt alleen voorgeschreven als andere middelen tegen hoge bloeddruk onvoldoende werken of als u deze niet mag gebruiken.

Werking
Doxazosine maakt de bloedvaten wijder. Het bloed kan beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Doxazosine kan ook in combinatie met andere bloeddrukverlagende middelen worden gebruikt. Na drie tot zes weken is het volledige effect van dit middel bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk om dit middel elke dag in te nemen. Alleen dan kan dit middel hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

Doxazosine
De werkzame stof in Doxazosine is doxazosine.

Doxazosine behoort tot de alfablokkers. Het heeft een vaatverwijdende werking en het ontspant de spieren van de blaashals en de prostaat.

Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk of bij een vergrote prostaat.

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of van een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel, binnen enkele dagen tot weken. Mensen met hartfalen kunnen hier meer last van hebben. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.
 • Lichte hoofdpijn, dit komt doordat de bloedvaten iets verwijden, waardoor uw bloeddruk wat kan dalen. Bij de hogere dosering komt dit vaker voor dan bij de lagere. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over als u gewend bent geraakt aan het middel.
 • Ademhalingsklachten, zoals hoesten, benauwdheid of een verstopte neus. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.
 • Zwak gevoel, moeheid en vochtophoping rond de enkels (oedeem). Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, maagpijn, pijn in de onderbuik, verstopping en een droge mond. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
 • Wazig zien, dit verdwijnt weer als u stopt met het middel.
 • Spierpijn in de ledematen. Als u deze bijwerking opmerkt, neem dan contact op met uw arts. Deze bijwerking verdwijnt meestal weer als u stopt met het middel.
 • Pijn op de borst bij inspanning. Dit middel kan hartkloppingen geven en de bloeddruk verlagen. Dit kan bij mensen met hartkramp (angina pectoris) een aanval uitlokken. Overleg hierover met uw arts.
Zeer zelden
 • Psychische klachten, zoals nervositeit, angst, depressie of nachtmerries. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met het middel.
 • Smaakveranderingen, zoals verlies van smaak of bittere smaak. Neem contact op met uw arts bij de eerste verschijnselen.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor doxazosine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
 • Problemen met plassen, zoals vaak en veel plassen ook gedurende de nacht en pijn, jeuk, branderingheid bij het plassen. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.
 • Seksuele stoornissen, zoals impotentie, verminderde hoeveelheid zaadvloeistof, langdurige en pijnlijke erectie. Overleg hierover met uw arts. Als de erectie langer dan vier uur duurt moet u uw arts waarschuwen. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.
 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.
 • Bij patiënten die een staaroperatie ondergaan, kan het 'Floppy Iris Syndroom' (slappe iris) ontstaan. Hierdoor kunnen tijdens de operatie complicaties aan het oog optreden. Meld het aan uw arts als u een staaroperatie moet ondergaan.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
De tabletten moet u heel doorslikken met een half glas water. De tabletten niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt.

De tabletten zijn zo gemaakt, dat ze het werkzame bestanddeel langzaam afgeven, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken. Soms vindt u een deel van de tablet terug in de ontlasting. Dit kan geen kwaad, want wat u in de ontlasting ziet, is het lege omhulsel van de tablet dat niet wordt verteerd. De werkame stof is dan al afgegeven.

Wanneer?
Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen om de kans op vergeten zo klein mogelijk te houden.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken, aan de hand van de resultaten.

 • Hoge bloeddruk: een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.
 • Prostaatvergroting: het beste is het zes weken te proberen. Als het na zes weken geen effect heeft, is verder gebruik niet zinvol. Heeft het middel wel effect, dan is het raadzaam na drie tot zes maanden het gebruik te onderbreken om te kijken of u het middel nog nodig heeft. Overleg hierover met uw arts.

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Als u toch een dosis bent vergeten en u gebruikt dit middel één keer per dag: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten tablet dan over.

autorijden?
Het kan voorkomen dat u de eerste dagen dat u dit middel gebruikt, duizelig bent. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto als u duizelig bent.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
U mag alles eten.

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen kunnen de duizeligheid door dit middel versterken. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al een bloeddrukverlagend middel gebruikt en u nu voor het eerst doxazosine hierbij krijgt. De bloeddruk kan de eerste keren dat u doxazosine gebruikt teveel dalen, waardoor u erg duizelig kunt worden of zelfs flauw kunt vallen. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt.
 • Erectiemiddelen, zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil. Uw bloeddruk kan tijdelijk extra dalen als u een erectiemiddel neemt. U merkt dit aan duizeligheid. Dit gaat vanzelf weer voorbij. Ga niet plotseling staan als u duizelig bent.
Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Zwangerschap
Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik tijdens de zwangerschap is niet voldoende bekend. Als u zwanger bent of binnenkort wilt worden, overleg dan met uw arts. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of doxazosine in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven raadpleeg dan uw arts. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Ja, u kunt met het gebruik van dit middel zonder meer stoppen, zonder na-effecten. Stop echter alleen na overleg met uw arts.

Doxazosine is sinds 1987 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Cardura XL en als het merkloze Doxazosine in tabletten met gereguleerde afgifte.

Laatst gewijzigd op: 25 november 2011 - Disclaimer