Malarone

proguanil met atovaquon

Malarone
De werkzame stoffen in Malarone zijn proguanil en atovaquon.

Proguanil met atovaquon is een malariamiddel. De combinatie doodt de malariaparasieten in de lever en in het bloed.

Artsen schrijven het voor bij malaria.

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms

 • Maagdarmklachten, zoals buikpijn en diarree, vooral aan het begin van de behandeling. Neem dit medicijn daarom in tijdens of vlak na het eten.
 • Hoofdpijn. Als u hier last van blijft houden, neem dan contact op met uw arts.

Soms bij hogere dosis, zoals bij de behandeling van malaria

 • Verminderde eetlust, misselijkheid en braken. Als u moet braken binnen één uur nadat u de tablet heeft ingenomen, dan is de tablet niet voldoende opgenomen in het lichaam. U moet dan opnieuw een dosis innemen.
 • Hoesten. Als u hier last van blijft houden, neem dan contact op met uw arts.

Zelden

 • Slapeloosheid en duizeligheid. Als u hier last van blijft houden, neem dan contact op met uw arts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, jeuk en galbulten. In zeldzame gevallen ontstaat er opgezwollen lippen, tong of gezicht, benauwdheid of flauwvallen. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts of ga naar de Eerste-hulpdienst. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor proguanil en atovaquon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of daarop lijkende medicijnen niet opnieuw krijgt.
 • Psychische klachten, zoals depressiviteit, abnormale dromen. Zeer zelden angst, paniekaanvallen, nachtmerries en hallucinaties. Dit verdwijnt weer na stoppen van het gebruik.
 • Bloedarmoede, vooral als u ook een verminderde nierfunctie heeft. Bent u extreem moe: raadpleeg dan een arts. Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek heeft (G6PD-deficiëntie). Dit medicijn kan bij u een ernstige bloedafwijking veroorzaken. Zodra u klachten krijgt als vermoeidheid of duizeligheid, staak dan het gebruik en neem contact op met uw arts. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek!

Zeer zelden

 • Hartkloppingen of een versnelde hartslag.
 • Haaruitval. Dit verdwijnt weer als u stopt met het gebruik.
 • Blaren in de mond en keel, en een pijnlijke mond. Dit treedt vooral op bij hoge doseringen en verdwijnt weer na stoppen van het gebruik.
 • In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Neem dan direct contact op met uw arts.
 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige opgezwollen buik of een gele verkleuring van de huid en het oogwit (geelzucht). Waarschuw dan een arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Neem dit medicijn één keer per dag bij een maaltijd of met een zuiveldrank. Het medicijn wordt het best opgenomen met vetrijk voedsel, de warme maaltijd bevat dit het meest. In zuiveldranken zit ook genoeg vet. Bovendien heeft u dan ook minder kans op maagpijn en misselijkheid.

Wanneer?
Neem de tablet bij voorkeur in op ongeveer hetzelfde tijdstip, zodat u altijd optimaal beschermd bent. Een goed moment is de avondmaaltijd omdat die meestal voldoende vet bevat.


Hoelang?

 • Het voorkomen van malaria. U begint met innemen één dag voor aankomst in het malariagebied. Vervolgens gebruikt u elke dag een dosis tot en met zeven dagen na het verlaten van het malariagebied.
 • Behandeling van malaria. U krijgt een kuur van drie dagen met een hogere dosis dan voor het voorkomen van malaria. U kunt de dagelijkse dosis in één keer innemen. Maak deze kuur altijd helemaal af.

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn.

 • Voorkómen van malaria. Neem de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in met wat voedsel of een zuiveldrank, en hervat uw normale schema. Bedenk wel dat u nu minder beschermd bent tegen malaria. Beschermende maatregelen om muggenbeten te voorkomen zijn dan extra belangrijk. Let op verschijnselen die op malaria kunnen wijzen, zoals griepachtige verschijnselen, koortspieken en koude rillingen. Waarschuw bij deze verschijnselen direct een arts.
 • Behandeling van malaria. Neem de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in. Neem de volgende dosis dan minimaal zes uur later. U verschuift dus uw schema. Maakt u wel de volledige kuur af!

autorijden?
Duizeligheid komt heel soms voor bij dit medicijn. Neem dan geen deel aan het verkeer.

alcohol drinken?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten?
U kunt dit medicijn het best innemen met een vetrijke maaltijd of met een zuiveldrank. De werkzame stoffen worden dan beter opgenomen in het bloed.

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Rifampicine en rifabutine (antibioticum), metoclopramide (medicijn tegen misselijkheid) en ritonavir, lopinavir, efavirenz en nevirapine (medicijnen gebruikt bij HIV-infectie) verminderen de werking van dit medicijn. Overleg met uw arts of apotheker.
 • Dit medicijn versterkt de bijwerkingen van zidovudine (hiv-middel). Overleg met uw arts of apotheker.
Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend.

 • Gebruikt u dit medicijn om malaria te voorkomen? Gebruik dit medicijne NIET tijdens de zwangerschap. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u overstappen op een ander veiliger medicijn.
 • Gebruikt u dit medicijn bij een malaria-aanval? Een malaria-aanval is een groot risico voor de ongeboren baby. Het is daarom erg belangrijk dat de malaria wordt behandeld. Gebruik dit middel met proguanil en atovaquon echter NIET tijdens de zwangerschap. Overleg met uw arts of apotheker. Zo mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of atovaquon in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor een hele jonge baby.

Is uw baby zwaarder dan 5 kilo? Het gebruik van dit medicijn om malaria te voorkomen is veilig bij borstvoeding.

Is uw baby lichter dan 5 kilo? Gebruik dit medicijnNIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

U moet de kuur afmaken. Als u de kuur niet afmaakt, is de kans groot dat u alsnog last krijgt van een infectie met de malariaparasiet.

Stop wel als u een allergische reactie of ernstige bijwerkingen krijgt van het medicijn. Neem in dat geval direct contact op met een arts.

Proguanil is sinds 1946 en atovaquon sinds 1994 internationaal op de markt. De combinatie werkt als middel tegen malaria en is sinds 2000 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknamen Malarone en Malarone Junior, en als het merkloze Atovaquon/Proguanil. Malarone Junior is speciaal geschikt voor kinderen onder de 40 kilo.

De twee middelen zijn ook elk afzonderlijk op recept verkrijgbaar. Proguanil is een antimalariamiddel, het is verkrijgbaar als tabletten onder de merknaam Paludrine.

Atovaquon is middel tegen bepaalde soorten amoeben zoals de Pneumocystis carinii. Een infectie hiermee komt vooral bij hiv-patiënten voor. Het is verkrijgbaar als drank onder de naam Wellvone.

Deze tekst gaat uitsluitend over de combinatie van proguanil en atovaquon (Malarone en Malarone Junior).

Laatst gewijzigd op: 6 augustus 2013 - Disclaimer