Lamotrigine

lamotrigine

Lamotrigine
De werkzame stof in Lamotrigine is lamotrigine.

Lamotrigine helpt bepaalde epilepsieaanvallen te voorkomen.

Artsen schrijven het voor bij bepaalde vormen van epilepsie en om een depressie en een manie te voorkomen bij manische depressiviteit.

Lamotrigine wordt ook gebruikt bij zenuwpijn ten gevolge van diabetes mellitus of hiv.

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms

 • Huiduitslag. Als de arts de dosering langzaam opbouwt, is de kans op deze bijwerking kleiner. De bijwerking treedt meestal op binnen 2 maanden van het begin van de behandeling of bij verhoging van de dosering. Neem altijd contact op met uw arts als u huiduitslag of koorts waarneemt. De meeste vormen zijn onschuldig en verdwijnen weer als u stopt met de behandeling. Soms ontstaan blijvende littekens. Er is echter ook een vorm van huiduitslag die ernstig is. Uw arts kan dat voor u bepalen.
 • Hoofdpijn.

Zelden

 • Gedrags- of stemmingsveranderingen, zoals geïrriteerdheid of agressie.
 • Slaperigheid, sufheid, vermoeidheid en duizeligheid kunnen voorkomen. Ook kan juist slapeloosheid optreden. Als u stopt met het gebruik gaan deze bijwerkingen weer over.
 • Trillende handen of een onzekere gang bij het lopen.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken of diarree. Dit verdwijnt meestal vanzelf na korte tijd. U kunt het voorkomen door het middel met wat voedsel in te nemen. Blijft u last houden van deze klachten, neem dan contact op met uw arts. Als u stopt met het gebruik, gaan deze bijwerkingen weer over.
 • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel gedurende verschillende weken gebruikt.
 • Pijn in het lichaam. Dit kan zich onder andere uiten in rugpijn of pijn in de gewrichten.

Zeer zelden

 • Dubbelzien of wazig zien.
 • Allergische reactie, dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Vermoedt u dat u overgevoelig bent voor dit middel, raadpleeg dan uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor lamotrigine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt. Een heel enkele keer is allergie ernstig. De huiduitslag gaat dan gepaard met blaren. Ook kan een zeldzame maar ernstige vorm van allergie ontstaan die zich uit als zwellingen van gezicht, keel en mond. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Botafwijkingen, zoals het dunner en brozer worden van de botten en het ontstaan van botbreuken. Deze bijwerkingen kunnen optreden wanneer u gedurende lange tijd dit medicijn gebruikt.
 • Mensen met het Brugada-syndroom, een erfelijke hartaandoening, hebben mogelijk een grotere kans op hartritmestoornissen. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel. Als u dit middel toch moet gebruiken, zal uw arts u extra onder controleren.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
De oplostabletten ('disper') kunt u, al naar gelang uw eigen voorkeur, op verschillende manieren innemen. U kunt ze heel doorslikken, kauwen of vooraf oplossen in een beetje water. Vervolgens nog een glas water drinken om na te spoelen.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het één keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends. Als u het twee keer per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds.

Hoe lang?
U zult dit middel waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Na enkele weken tot maanden zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is. Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering.

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn, neem de vergeten dosis dan zo snel mogelijk in. Neem echter nooit een dubbele dosis. Bij dit geneesmiddel heeft een te hoge dosering snel schadelijke gevolgen. U kunt eventueel de volgende dosis verschuiven. Vraag advies aan uw arts.

autorijden?
Let op: als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Of u mag autorijden, hangt af van bepaalde keuringseisen. Overleg hierover met uw arts. Ook is er een brochure ‘Epilepsie en rijgeschiktheid’ van het Epilepsiefonds. Ook een psychiatrische ziekte, zoals manische depressiviteit, kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Heeft uw arts bepaald dat u met uw aandoening mag autorijden? Ook lamotrigine heeft invloed op uw rijvaardigheid. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid, wazig zien en dubbelzien. U mag de eerste week dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u gedurende 1 week dezelfde dosering gebruikt heeft, mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kan uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen.

alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Dit middel kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerking optreden, zijn de volgende. In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stof van dit medicijn, dus niet de merknaam. Of uw medicijn die werkzame stof bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

 • Andere middelen gebruikt bij epilepsie, namelijk fenytoïne, carbamazepine, oxcarbazepine en fenobarbital. Deze middelen verminderen de werking van lamotrigine, waardoor u meer kans heeft op een epileptische aanval. Uw arts zal daarom de werkzaamheid controleren en eventueel de dosering aanpassen.
 • De anticonceptiepil zorgt ervoor dat er minder lamotrigine in uw bloed komt, waardoor de werking is verminderd. Uw arts kan de dosis lamotrigine hierop aanpassen, maar als u dan de stopweek van de pil inlast, komt er weer een schommeling in de bloedspiegel van lamotrigine. Daarom is het raadzaam een vorm van pil te gebruiken waarbij geen stopweek is. Voorbeelden hiervan zijn de minipil, de prikpil, het hormoonafgevende spiraaltje of het hormmonafgevende staafje. U kunt er ook voor kiezen bij uw gewone anticonceptiepil de stopweek voortaan niet meer in te lassen.
 • Ook rifampicine (een antibioticum, vooral gebruikt tegen TBC) verminderen de werking van lamotrigine. Hierdoor heeft u meer kans op een epileptische aanval. Uw arts zal daarom de werkzaamheid controleren en eventueel de dosering aanpassen.
 • Valproïnezuur en lamotrigine kunnen elkaars werking beïnvloeden. De arts zal de dosering van de middelen hierop aanpassen en de werking beide middelen controleren. Stopt u met valproïnezuur, dan moet soms de dosering lamotrigine worden aangepast.
 • De medicijnen tegen hiv en aids, lopinavir en ritonavir. Deze medicijnen verminderen de werking van lamotrigine. Uw arts zal de werkzaamheid van lamotrigine extra in de gaten houden en de dosering verhogen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Zwangerschap
Er is nog te weinig bekend over de risico's voor de ongeboren baby, als u dit middel gebruikt tijdens de zwangerschap. Het is daarom NIET raadzaam in verwachting te raken zolang u dit middel gebruikt. Zorg dus voor goede anticonceptie.

Bent u toch in verwachting geraakt, of wilt u binnenkort zwanger worden, overleg dan direct met uw arts. Dan kunt u samen het risico van de zwangerschap afwegen tegen het risico van onderbreking van de behandeling. Bedenk dat bij epilepsie aanvallen tijdens de zwangerschap ook risico's met zich meebrengen.

Gebruik foliumzuur vanaf een maand voor het moment dat u zwanger wilt worden tot twee maanden nadat u zwanger bent geworden. U vermindert hiermee de kans op aangeboren afwijkingen.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Nee, u kunt niet zomaar stoppen. Dat moet altijd in overleg met de arts gebeuren. De dosering moet namelijk langzaam worden afgebouwd, om ernstige problemen te voorkomen, zoals hevige epileptische aanvallen. Dit afbouwen kan een aantal weken duren.

Moet u stoppen vanwege overgevoeligheid of ernstige bijwerkingen, dan zal uw arts hier rekening mee houden.

Ook als u een ander epilepsiemiddel gaat gebruiken, mag u niet in één keer met dit middel stoppen. Ook in dat geval moet de dosering langzaam worden afgebouwd.

Lamotrigine is sinds 1991 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Lamictal en als het merkloze Lamotrigine in oplostabletten ('dispers').

Laatst gewijzigd op: 9 januari 2014 - Disclaimer