Lamivudine/Zidovudine

lamivudine

De werkzame stoffen in Lamivudine/Zidovudine zijn lamivudine en zidovudine. Lamivudine is sinds 1995 internationaal op de markt en zidovudine sinds 1987. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar in tabletten.

Deze combinatie wordt gebruikt bij HIV en aids, als deze virusremmende medicijnen precies in deze hoeveelheid nodig zijn. Het voordeel van de combinatie is dat u minder tabletten in totaal hoeft in te nemen. Dat is gemakkelijker in het gebruik.

Lamivudine is een virusremmer. Het remt de groei van het hiv-virus en van het hepatitis-B-virus.

Artsen schrijven het voor bij hiv en aids en bij de leverziekte chronische hepatitis B.

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • Maagdarmklachten: misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.
 • Hoofdpijn, slapeloosheid.
 • Luchtweginfecties, met hoesten, keelpijn of neusverkoudheid.
 • Grieperig, slap gevoel soms met koorts en vermoeidheid. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.
 • Huiduitslag. Huiduitslag kan door overgevoeligheid komen maar dat hoeft niet (zie Zeer zelden: overgevoeligheid). Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.
 • Tekorten aan bepaalde bloedcellen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de keel of neusbloedingen. Om deze klachten te voorkomen zal uw arts regelmatig uw bloed controleren.
 • Spierpijn en gewrichtspijn. In zeer zeldzame gevallen kunnen de spieren worden aangetast, waarna een acute nieraandoening kan ontstaan. Neem bij onverklaarbare spierpijn contact op met uw arts. Raadpleeg ook uw arts, als uw gewrichten pijnlijk of stijf worden, of als u ze moeilijk kunt bewegen.
 • Bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, kunnen verschijnselen van diabetes (suikerziekte) ontstaan. Zij merken dit doordat zij veel dorst krijgen en veel moeten plassen. Mensen met diabetes kunnen tijdens de behandeling meer insuline of glucoseverlagers nodig hebben. Meet extra vaak uw bloedglucose.

Bij gebruik bij hiv en aids zelden

 • Haaruitval.
 • Veranderde vetverdeling, waarbij het vet meer op de buik, borst en de bovenkant van de rug gaat zitten. Ook kan de hoeveelheid cholesterol en vet in het bloed te hoog worden, waardoor de kans op hart- en vaatziekten groter wordt.

Zeer zelden

 • Ernstige veranderingen in het bloed (een melkzuuracidose). De verschijnselen zijn misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, snelle ademhaling en bewustzijnsverlies. Neem bij deze verschijnselen onmiddellijk contact op met een arts. Deze bijwerking ontstaat vooral als u ook last heeft van een verminderde werking van de lever of nieren of een ontsteking van de alvleesklier. Raadpleeg uw arts pijn boven in de buik, geelzucht (gele verkleuring van huid en oogwit), koorts, verlies aan eetlust en misselijkheid. Mensen die al een leveraandoening hebben, moeten extra worden gecontroleerd.
 • Leverziekten, zoals leverontsteking of een verminderde werking van de lever. Uw arts zal de werking van de lever regelmatig controleren.
 • Tekorten aan bepaalde bloedcellen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de keel of neusbloedingen. Om deze klachten te voorkomen zal uw arts regelmatig uw bloed controleren.
 • Zenuwbeschadiging, te merken aan een doof of tintelend gevoel van de huid. Raadpleeg uw arts als u dit merkt. Na stoppen van het gebruik verdwijnt dit weer.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kunt u merken aan jeuk, huiduitslag of galbulten. Een heel enkele keer ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan een opgezet gezicht, lippen, tong of ogen of benauwdheid. Waarschuw dan meteen uw arts. Blijkt u overgevoelig, dan mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Tabletten
: neem de tabletten heel in. Bij slikproblemen mag u de tabletten fijnmaken en mengen met wat water of halfvast voedsel zoals appelmoes of vla.

Drank: de voorgeschreven hoeveelheid afmeten met de bijgeleverde doseerspuit en direct innemen.

Wanneer?
U kunt dit middel zowel met wat voedsel als op een lege maag innemen. Heeft u last van misselijkheid? Neem het dan in met wat voedsel.

Gebruikt u dit medicijn 2keer per dag?
Kies vaste innametijdstippen met 12 uur ertussen, bijvoorbeeld om 07.00 uur `s ochtends en 19.00 uur `s avonds.

Gebruikt u dit medicijn 1 keer per dag?
Kies een vast innametijdstip, bijvoorbeeld `s ochtends bij het ontbijt. Dan vergeet u minder snel een dosis.

Bij hiv
U gebruikt dit medicijn meestal in combinatie met andere hiv-remmers. Het is belangrijk om een duidelijk slikschema te vragen, zodat u weet wanneer u welke medicijnen moet gebruiken.

Hoe lang?

 • hiv: meestal gebruikt men anti-hiv-middelen jaren achtereen, omdat het virus nooit volledig is uit te bannen.
 • Hepatitis B: meestal is het nodig om langdurig lamivudine te gebruiken, omdat het virus nooit helemaal weggaat.

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen op de tijdstippen, die u met uw arts heeft afgesproken. Hierdoor is er altijd voldoende medicijn in uw bloed om het virus te bestrijden.

Zodra u een dosering uitstelt, loopt u het risico dat het aantal virussen toeneemt. Bovendien is er dan kans dat het virus resistent (ongevoelig) wordt voor het medicijn.

Bent u een keer een dosis vergeten? Neem de dosis in zodra u het merkt en neem de volgende dosis op het gebruikelijke moment. Neem de vergeten dosis ook nog in als het al tijd is voor de volgende dosis. U neemt dan dus de vergeten dosis en de 'gewone' dosis tegelijk. Keer daarna terug naar uw normale slikschema.

 • De ervaring leert dat het met name in weekends moeilijk is om aan de vaste innametijdstippen te denken. Toch is het ook dan belangrijk om de wekker te zetten zodat u geen dosering overslaat. U kunt eventueel het schema tijdelijk aanpassen door de innametijdstippen te vervroegen, dat levert geen gevaar op voor de werking. Stel echter geen dosis uit, dan wordt de hoeveelheid werkzame stof in uw bloed te laag. Als u, na vervroegen, weer terugkeert naar uw normale schema kan dat alleen door de inametijdstippen weer geleidelijk met een half uur uit te stellen, totdat u weer op uw oude schema zit.
 • U kunt bij uw apotheek een speciale weekdoos verkrijgen waarin u de medicijnen voor een week kunt uitzetten. Met een horloge met verschillende alarmen of met een zogenaamde pillenwekker (vraag uw apotheek) kunt u uzelf eraan herinneren dat het tijd is voor een dosis.
 • Let op als u reist en daardoor grote tijdsverschillen moet overbruggen. Ga ervan uit dat een tijdsverschil van één uur eerder of later niet zo`n probleem is. U kunt uw slikschema blijven gebruiken. Overleg met uw arts of consulent hoe u uw slikschema kunt aanpassen aan grotere tijdsverschillen.
 • Bij de overgang van zomertijd naar wintertijd en andersom kunt u uw gewone slikschema blijven gebruiken.

autorijden en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alcohol drinken?
Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Bij de leverziekte hepatitis B is het gebruik van alcohol dus af te raden.

Lamivudine geeft in zeldzame gevallen leverafwijkingen. Gebruik daarom ook niet te veel alcohol als u hiv heeft: 1 of 2 glazen per dag is over het algemeen geen probleem.

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Emtricitabine, een andere hiv-remmer. U mag deze medicijnen niet samen gebruiken. Overleg met uw arts.
 • Cladribine, een medicijn dat in een infuus bij kanker wordt gegeven. U mag lamivudine niet samen met cladribine gebruiken. Overleg hierover met de arts.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Zwangerschap
Weeg met uw arts de ernst van uw aandoening af tegen het risico van dit medicijn voor het kind. Hiv kan overgedragen worden van moeder op kind. Vandaar dat zwangere vrouwen meestal vanaf week 14 van de zwangerschap dit medicijn gebruiken. Onderzoek heeft aangetoond dat de kans dat de moeder baby met hiv besmet dan heel klein is.

Na de bevalling krijgt de baby gedurende 4 weken een kuur met lamivudine en zidovudine. Een gynaecoloog moet de zwangerschap altijd intensief controleren.

 • Wilt u zwanger worden en krijgt u dit medicijn voor het eerst? Overleg dan met uw arts voordat u met dit medicijn begint. Het is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor vrouwen die korter dan 14 weken zwanger zijn en hun kind.
 • Gebruikt u dit medicijn al en wilt u zwanger worden? Overleg dan ook eerst met uw arts voordat u zwanger wordt. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen.
 • Gebruikt u dit medicijn al en bent u zwanger geworden? Overleg dan meteen met uw arts. Samen kunt u bespreken wat het risico voor de baby is als u doorgaat met het medicijn. Of wat het risico voor u is als u met het medicijn stopt.

Borstvoeding

Bij hiv en aids
Geef GEEN borstvoeding als u hiv heeft. Het virus kan namelijk via de moedermelk de baby besmetten. Overleg hierover met uw arts.

Bij hepatitis B
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Het is niet verstandig te stoppen, behalve als u te maken krijgt met ernstige bijwerkingen. Als u stopt zal het hiv-virus en het hepatitis-B-virus zich weer vermeerderen, zodat u weer klachten kunt krijgen.

Bij gebruik bij hiv en aids
Er zijn situaties denkbaar waardoor u toch tijdelijk moet stoppen met deze hiv-remmer. Bijvoorbeeld bij bepaalde operaties of als u pillen kwijtraakt en niet snel aan nieuwe kunt komen. Overleg in dat geval altijd met een arts. Als u moet stoppen, is het meestal beter om alle medicijnen van de combinatie te stoppen. Het virus kan namelijk ongevoelig worden voor uw medicijnen als u ze niet allemaal gebruikt. Meestal zal de arts u een andere combinatie van hiv-remmers voorschrijven, maar als dat niet mogelijk is, moet u tijdelijk met alle hiv-remmers stoppen.

Lamivudine is sinds 1995 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Epivir en Zeffix, en als het merkloze Lamivudine in tabletten en drank.

Lamivudine wordt ook gebruikt in combinatie met andere werkzame stoffen onder de merknamen Combivir, Kivexa en Trizivir, en als het merkloze Lamivudine/Zidovudine.

Laatst gewijzigd op: 19 november 2013 - Disclaimer