Gemfibrozil

gemfibrozil

De werkzame stof in Gemfibrozil is gemfibrozil.

Gemfibrozil behoort tot de fibraten. Ze verlagen het vetgehalte in het bloed en verbeteren de verhouding tussen het 'goede' cholesterol (HDL) en het 'slechte' cholesterol (LDL).

Artsen schrijven het voor bij een te hoog cholesterolgehalte of een combinatie van te veel vet en te veel cholesterol in het bloed. Ook schrijven artsen het voor aan mensen die een verhoogd risico op hart-vaatproblemen hebben, zoals bij angina pectoris en bij diabetes.

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, en een verminderde eetlust. Zelden braken, verstopping, winderigheid of diarree. Heeft u hier heel veel last van? Neem dan contact op met uw arts.
Zelden
 • Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid en vermoeidheid. Heeft u hier heel veel last van? Neem dan contact op met uw arts.
 • Huiduitslag, jeuk, galbulten en haaruitval. Deze bijwerkingen verdwijnen weer als u stopt met dit medicijn. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.
Zeer zelden
 • Overgevoeligheid voor zonlicht. U merkt dit aan zonnebrand bij blootstelling aan fel zonlicht of een zonnebank. Neem contact op met uw arts als u overgevoelig blijkt voor zonlicht. Vaak kunt u ook klachten voorkomen door gebruik van een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor.
 • Spierpijn, spierzwakte en spierkramp. Meestal is dit onschuldig, maar zelden kan dit wijzen op een ernstige bijwerking op de spieren. De verschijnselen van deze ernstige bijwerking zijn spierpijn, spierzwakte, algemeen ziek voelen, koorts, misselijkheid en braken. De spierpijn zit meestal in de kuiten of onderrug, maar ook het gehele lichaam kan pijn doen. Overleg met uw arts als u onverklaarbare spierpijn heeft. Als deze spierpijn door het medicijn komt, kan de arts de dosering verlagen of een ander medicijn voorschrijven. Als u last krijgt van ernstige verschijnselen, moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen.
 • Doof of tintelend gevoel in de armen of benen, gewrichtspijn. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen en moeilijke erectie. Deze bijwerkingen gaan over als u met dit medicijn stopt. Neem contact op met uw arts, als u hier last van heeft.
 • Psychische klachten, zoals depressie. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met gemfibrozil.
 • Wazig zien. Raadpleeg uw arts, als u hier last van heeft.
 • Ontsteking van de alvleesklier, de lever of de galwegen en bloedafwijkingen. Bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik, gevoelige, opgezwollen buik, donkere urine of een gele verkleuring van de huid of het oogwit, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel moet u direct een arts waarschuwen. Heeft u al een verminderde werking van de lever of ooit eerder een galsteen gehad? Dan zal uw arts uw leverwerking extra controleren en zo nodig de dosering aanpassen.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, benauwdheid, zwelling van gezicht, lippen, mond, tong of keel, of duizeligheid. Ook kan er een ernstige huidaandoening met blaren op de huid ontstaan. Stop in deze gevallen het gebruik en waarschuw onmiddellijk een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor gemfibrozil. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Neem dit medicijn een half uur vóór het eten in. Op een lege maag wordt gemfibrozil namelijk beter in het lichaam opgenomen.
 • Gebruikt u het medicijn één keer per dag? Neem het dan 's avonds een half uur voor het avondeten in.
 • Gebruikt u het medicijn twee keer per dag? Neem het dan 's ochtends een half uur voor het ontbijt en 's avonds een half uur voor het avondeten in.

Hoe lang?
Als dit medicijn de hoeveelheid cholesterol en vet in het bloed voldoende naar beneden brengt, moet u het waarschijnlijk uw leven lang gebruiken. Alleen als u dit medicijn elke dag gebruikt, verlaagt het uw risico op hart- en vaatziekten.

Het is belangrijk gemfibrozil consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Als u gemfibrozil één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten tablet dan over.
 • Als u gemfibrozil twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten tablet dan over.

autorijden?
De eerste dagen van gebruikt komt een enkele keer duizeligheid of slaperigheid voor. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Zeer zelden kan u last krijgen van wazig zien. Rijd dan geen auto.

alcohol drinken?
Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Gemfibrozil kan in zeldzame gevallen leverafwijkingen geven. Gebruik daarom niet te veel alcohol. Een of twee glazen per dag is in het algemeen geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten. Voor een optimaal effect van dit medicijn is een cholesterol- en vetverlagend dieet echter essentieel. Overleg hierover eventueel met een diëtist.

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De antistollingsmedicijnen acenocoumarol en fenprocoumon. Gemfibrozil kan de werking van deze medicijnen versterken. Neem binnen 24 uur contact op met de trombosedienst als u met gemfibrozil gaat starten, als de dosering wijzigt of als u gaat stoppen met dit medicijn.
 • Andere cholesterol- en vetverlagende medicijnen, namelijk de 'statines' (bijvoorbeeld simvastatine). In combinatie met gemfibrozil bestaat er meer kans op spierafwijkingen. Bij onverklaarbare spierpijn of spierzwakte moet u uw arts of apotheker raadplegen.
 • Repaglinide, een middel tegen diabetes mellitus (suikerziekte). Gemfibrozil kan de werking van repaglinide versterken, waardoor u kans heeft op een ‘hypo'. Overleg met uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's zijn voor zwangere vrouwen en hun kind.

Gebruikt u dit medicijn al en bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg dan met uw arts. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. In de meeste gevallen heeft tijdelijk stoppen geen grote gevolgen voor uw gezondheid.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. In de meeste gevallen heeft tijdelijk stoppen geen grote gevolgen voor uw gezondheid. Overleg hierover met uw arts.

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Uw cholesterol zal dan wel weer omhoog gaan en uw kans op hart- en vaatziekten zal ook weer toenemen. Stop daarom alleen in overleg met uw arts.

Gemfibrozil is sinds 1972 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Lopid en als het merkloze Gemfibrozil in tabletten.

Laatst gewijzigd op: 16 mei 2013 - Disclaimer